VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ Dokážeme také pro Vás uspořádat školení či přezkoušení Vašich zaměstnanců v elektrotechnice dle Vyhlášky 50/1978 Sb. Obsahem školení jsou kromě všeobecných znalostí také odpovědi na otázky spojené se současným či budoucím zařazením uchazeče. Bude kladen důraz na danou problematiku s ohledem na požadovaný stupeň kvalifikace dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Doplníme a rozšíříme Vaše znalosti.

Doklady ke zkouškám dle vyhlašky 50/1978Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce

  • Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
  • Předchozí osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb. (pokud bylo vydáno)
  • Potvrzení praxe dle požadavku (pracoval na elektrickém za řízení od do) vyhlášky 50/1978 Sb. (OSVČ stačí bod 2)
  • Doklad totožnosti (například občanský průkaz)
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách (z vyhlášky vyplývá,že za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel)