VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍPořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává. Tedy na problematiku činnosti, kterou uchazeč vykonává. S ohledem na požadovaný stupeň (paragraf) kvalifikace dle vyhlášky číslo 50 / 1978 Sb. Co nebudete znát, to není problém, Vaše vědomosti doplníme a rozšíříme.

Doklady ke zkouškám dle vyhlašky 50/1978Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce

  • Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
  • Předchozí osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
  • Potvrzení praxe dle požadavku (pracoval na elektrickém za řízení od do) vyhlášky 50/1978 Sb.(OSVČ stačí bod 2)
  • Doklad totožnosti (například občanský průkaz)
  • Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách(z vyhlášky vyplývá,že za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel)