Provádíme výchozí i pravidelné kontroly a revize strojů a výrobních linek.

Jaký předpis nařizuje provádění kontrol strojního zařízení

Kontroly a měření se provádějí v souladu s Nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

V současné době platí normy ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2, která nahrazuje předchozí ČSN 34 1390 z roku 1969. Norma ČSN EN 62 305 -1 až 4 ed.2 platí pro nově instalované hromosvody od 1.12.2006 do současnosti. Od 1.12.2006 do 1.2.2009 bylo ustanoveno přechodné období, během kterého šlo za určitých podmínek instalovat hromosvody i dle staré normy ČSN 34 1390.

Revize a kontroly strojů

Naše společnost provádí kontroly a revize pracovních strojů a technologických linek včetně elektro zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Jedná se zejména o velké i malé výrobní linky a stroje jako například soustruhy, frézy, vrtačky, zvedáky, brusky, pily, hoblovky, protahovačky, obráběcí centra, svářečky a další stroje.

Proč provádět elektro revize strojů?

Hlavním důvodem je bezpečnost zařízení a jistota provozovatele i uživatelů při provozování elektrických strojů.

Výchozí a periodické (opakované) elektro revize mají své zákonné ustanovení. Neprovádění elektro revize je porušením zákona.

Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá Oblastní inspektorát práce a její činnost je zakotvena v Zákoně č. 251/2005 Sb.

Pokud dojde k úrazu elektrickým proudem u osoby používající elektrické zařízení či stroj, musí být k předložení platný doklad o kontrole nebo revizi zařízení. V případě, že nejste schopni doklad doložit , velká míra zavinění je na Vaší straně, jako na provozovateli zařízení na němž se stal úraz.

Kdy provádět kontroly dle §4 NV č. 378/2001 Sb.?

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení je prováděna dle průvodní dokumentace stroje. Pokud toto zařízení nemá svoji průvodní dokumentaci, je na provozovateli zařízení, aby vytvořil MPBP (místní provozní bezpečnostní předpis), kde budou stanoveny pravidelné kontroly. Následné kontroly jsou povinné nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném dokumentací či MPBP. Mohou se vyskytnout i výjimky, kdy je potřeba zařízení kontrolovat častěji, tyto lhůty jsou dány v průvodní dokumentaci, MPBP, ve zvláštním právním předpise nebo to určují normové hodnoty. Provozní dokumentaci uchovávejte vždy po celou dobu životnosti.