O násPředstavení našich služeb a přístupu k zákazníkům .

Představení

Naše firma provádí výchozí i pravidelné případně mimořádné elektro revize s omezení napětí do 1000V. Nabízíme revize elektroinstalace rodinných domů, výrobních i nevýrobních firem, obchodů, hotelů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal nebo třeba jen zásuvky na plynový kotel, přípojné místa a podobně.

Revize

Co je revize elektroinstalace

Revize elektro instalace je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Kdy se provádějí revize

Provádějí vždy před uvedením do provozu a pak v pravidelných lhůtách a to od 0,5 roku až do 5 roků v závislosti na umístění elektrických zařízení, povaze skladovaných či zpracovaných látek apod. Pravidelné kontroly v domácnostech nejsou povinné, ale pokud chcete mít jistotu, že vaše elektroinstalace je bezpečná a funkční, není na škodu si ji nechat udělat. V případě rekonstrukce nebo rozsáhlejší opravy elektrických zařízení je potřeba nechat provést revizi před jejich prvním uvedením do provozu. Po provedení sledujeme termín a zákazníka informujeme, že je třeba povést další kontrolu nebo pravidelnou elektro revizi.

Revize Hromosvodu

Stoprocentní ochrana proti úderu bleskem bohužel neexistuje, ale hromosvod (LPS) může toto riziko snížit. Základem je zvolil správný typ hromosvodu. Samozřejmě musí byt hromosvod dobře nainstalovaný a pravidelně kontrolovaný. Provádí se revize hromosvodu ta posuzuje ochranu objektu před atmosférickou elektřinou.Jak často se provádí revize hromosvodu? Dělá se ve hlůtách podle norem od 1 až 5 let. My provádíme tyto služby: montáže a opravy uzemnění a hromosvodů, výchozí, pravidelné a mimořádné revize hromosvodů na rodinných domech, výrobních halách,skladech,hotelech, školách, úřadech, firmách apod.

Revize Strojů

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Provádíme revize,zkoušky, kontroly elektrické části strojních zařízení obráběcích,balících,tiskařských strojů,svářeček,výrobních linek a podobně.

Revize spotřebičů

Jedná o tyto elektro spotřebiče a nářadí

  • - elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, tiskárny, kopírky a další
  • - elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice, kávovary a další
  • - ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru
  • - elektro nářadí elektrické vrtačky, brusky, pilky, přenosné světla, nůžky, míchadla, pájky a podobně