O násPředstavení našich služeb a přístupu k zákazníkům .

Představení

Představení Naše firma provádí výchozí, pravidelné a případně i mimořádné elektro revize s omezením napětí do 1000V. Nabízíme revize elektroinstalace rodinných domů, výrobních i nevýrobních firem, obchodů, hotelů, úřadů, škol, skladů, ale třeba jen také zásuvky na plynový kotel, přípojná místa a jiné.

Revize

Co je revize elektroinstalace

Revize elektroinstalace je především ověření stavu z hlediska bezpečnosti. Skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a následné vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize vyžadují české platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná se zejména o Zákon 262/2006 Sb., což je Zákoník práce, dále Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb., Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Kdy se provádějí revize?

Provádějí se vždy před uvedením do provozu a po té v pravidelných intervalech, které se pohybují od půl do pěti let. Délka platnosti revize závisí na umístění elektrických zařízení, na povaze skladovaných či zpracovaných látek apod. Pravidelné kontroly v domácnostech nejsou povinné. Pokud chcete mít jistotu, že je Vaše elektroinstalace bezpečná a plně funkční, revize je dobrou volbou. V případě, že domácnost rekonstruujete či provádíte rozsáhlejší opravy elektrických zařízení, je zapotřebí provést elektro revizi před prvním uvedení do provozu. Termín následující revize už hlídat nemusíte, uděláme to za Vás a zavčas Vás budeme informovat o konci její platnosti.

Revize Hromosvodu

Stoprocentní ochrana proti úderu bleskem bohužel neexistuje , ale hromosvod toto riziko snižuje. Základem je zvolit správný typ hromosvodu, správným způsobem ho naistalovat a pravidelně kontrolovat. Revize hromosvodu posuzuje ochranu objektu před atmosférickou elektřinou. Jak často se revize tohoto typu provádí? Pohybuje se v intervalu od 1 do 5 let. My Vám pomůžeme s montáží, opravou uzemnění a hromosvodů a i s výchozí, pravidelnou a mimořádnou revizí na Vašem objektu, až je to rodinný dům, škola, sklad, výrobní hala či sklad.

Revize Strojů

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je povinná a je prováděna dle průvodní dokumentace stroje. Pokud toto zařízení nemá svoji průvodní dokumentaci, je na provozovateli zařízení, aby vytvořil MPBP (místní provozní bezpečnostní předpis), kde budou stanoveny pravidelné kontroly. Následné kontroly jsou povinné nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném dokumentací či MPBP. Mohou se vyskytnout i výjimky, kdy je potřeba zařízení kontrolovat častěji, tyto lhůty jsou dány v průvodní dokumentaci, MPBP, ve zvláštním právním předpise nebo to určují normové hodnoty. My Vám provedeme revize, zkoušky, kontroly el. částí strojních zařízení jako jsou obráběcí, balící, tiskařské stroje, svářečky, výrobní linky apod.

Revize spotřebičů

Jedná o tyto elektro spotřebiče a nářadí

  • elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, tiskárny, kopírky a další
  • elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice, kávovary a další
  • ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru
  • elektro nářadí: elektrické vrtačky, brusky, pilky, přenosné světla, nůžky, míchadla, pájky a podobně